Tag

kriisiabi

Browsing

Teata kohe abivajavast või hädaohus olevast lapsest!

Lasteombudsman Indrek Teder koostas juhendi „Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse“, mille järgi on igaüks kohustatud teatama abivajavast lapsest valla- või linnavalitsuse lastekaitsetöötajale või politseile.  Juhendiga soovib lasteombudsman ärgitada senisest enam märkama lapse muret ja julgustada teada andma igast lapse väärkohtlemise juhtumist, aga ka sellest, kui lapse esmased vajadused on rahuldamata. Juhend on suunatud eelkõige lastega iga päev töötavatele spetsialistidele hariduses, meditsiinis, sotsiaaltöös ja politseis. Juhend valmis koostöös andmekaitse inspektsiooni ning erialaasjatundjatega. Juhend annab ülevaate, millistel juhtudel, kellele, millist teavet ning milliseid kanaleid kasutades abivajava lapse kohta ilma lapse ja/või tema seadusliku esindaja nõusolekuta edastada võib ning millistele seadusesätetele toetudes. Teabe olulisuse ja sekkumise vajaduse selgitavad välja ja otsustavad juba asjakohased ametiasutused. Näiteks peab teatama kehalise kasvatuse õpetaja, kui ta märkab lapse seljal siniseid vorpe, või arst, kui laps on käinud tema vastuvõtul mitmete traumadega ning on kahtlus, et traumad ei ole lapse enda põhjustatud. Teatama peab naaber, kui lastega peres on sageli kuulda karjumist,…

Päevateemal: Kas lähed oma lapsele lasteaeda järele õigel ajal?

Tänase päeva arutlusteema tundub olevat see, kas on ikka sobilik laps politseisse viia, kui lapsevanem pole talle õigeks ajaks lasteaeda järele tulnud. Nii otsustati Jõhvi ühes lasteaias Tallinna eeskujul tegema hakata. Mitmetes selleteemalistes artiklites on selge sõnaga ka öeldud, et niisuguseid juhtumeid tuleb väga harva ette või vähemalt polnud ei küsitletud politseinikel ega lasteaiatöötajatel selle kohta mingit aimu. Loomulikult on igal lasteaial oma patukottidest lapsevanemate nimekiri teada ja esmalt võetakse ikka ühendust lapsevanemaga. On ju ilmselge, et leidub inimesi, kes lihtsalt hilinevadki igale poole ja mitte ainult lasteaeda. Hilinemine näitab enamasti üles vastutusvõime puudulikku arengut, seega on hea, et kroonilistele „valel ajal ilmujatele“ nüüd veidi konnasilmale astutakse. Mis on siis inimesele tähtsam tema lapsest? Kui keegi tunnistab, et selleks on töö või sõbrad või õlu või viimasel minutil mööda poode tormamine, siis peaks ta ikkagi oma väärtuste järjekorra üle vaatama.   Seda võiks teha nii: Tööst võin ma iga kell…