Tag

Eelkoolilaps

Browsing

Miks ja millal lapsega silmaarsti juurde?

Ennetamaks erinevaid nägemisprobleeme peaksid lapsevanemad oma lapsed kolmeaastaselt silmaarsti juurde kontrolli viima. Kui selles vanuses avastatakse, et lapse silmanägemist on vaja parandada, siis õigeaegse sekkumisega võib laps n-ö probleemist välja kasvada. Silmaarst testib lapse nägemisteravust, silmade liikuvust ja optilist ehitust. Laste nägemishäired tuleb varakult diagnoosida ja ravida. Kui lapse silmade optiline ehitus ei ole korras ja nägemisteravus ei ole piisav või esineb strabism ehk kõõrdsilmsus, siis arst määrab lapsele raviprillid. Sageli saavad lapsed oma esimesed raviprillid 3-4 aasta vanuselt ja kannavad neid pidevalt kooliea alguseni. Vahel tuleb prillid määrata juba 1-2 aasta vanusele lapsele. Prille kandes silmad ei väsi nii palju, laps hakkab nägema selgemini nii kaugele kui lähedale. Silmalihaste kontroll ja silmade koostöö on parem. Prille õigesti kandes areneb kiiremini ka nägemisteravus. Kas ja kui palju tuleb prille edasi kanda koolieas, sõltub, kui palju on selleks ajaks muutunud silmaehitus ja paranenud nägemisteravus. Kui silmade nägemisteravus ei ole võrdne, üks…

Milline on kooliküps laps?

Sellele küsimusele vastab Gustav Adolfi Gümnaasiumi algõpetuse õppetooli juhataja Anne Ode. Kuigi koolis on praegu ülikiire aeg, nõustus Anne Ode vastama mõnele Nupsu esitatud küsimusele. Esmajoones rõhutas Anne Ode, et kasvanud on teadlike lapsevanemate hulk. Eelkoolis õppivad lapsed läbivad katsed ja üha vähem on neid vanemaid, kes oma lapsed sealt ära võtavad, kui selgub, et neid GAGi vastu ei võeta. Nad kasutavad erinevaid võimalusi, et last arendada ja et laps saaks edukalt õppida ükskõik millises koolis. Eelkooli õppetöö jätkub GAGis aprilli lõpuni. Uurisime, milline võiks 1. klassis õppima asuv laps üldjoontes olla. Anne Ode vastas: „Isiksuseomadustest on koolilapsele olulisemad sõbralikkus, koostöövalmidus, teistega arvestamine, hoolivus, tähelepanelikkus, kuulamisoskus, julgus.“ Kooliküpsus ei seisne ainult teadmiste olemasolus, vaid eeldab ka valmisolekut lävida kaaslaste ja õpetajatega. Millised sotsiaalsed oskused peaksid esimesse klassi tulijal olema? Anne Ode: „Laps peab * oskama nii eakaaslastega kui ka täiskasvanutega suhelda, * olema valmis leidma endale sõpru, * märkama, et inimesed…

Sotsiaalsed oskused parandavad õppeedukust

Head kombed ja elementaarsed sotsiaalsed oskused on laste õppeedukuse edendamisel sama olulised kui lugemine, kirjutamine ja arvutamisoskus. Ameeriklane Stephen Elliot küsitles selleteemalise raamatu tarbeks üle 9000 õpetajat ja pani kirja 10 oskust, mida õpilane edukuse saavutamiseks vajab: • Oskus teisi kuulata • Oskus teistest eeskuju võtta • Oskus reegleid järgida • Oskus abi paluda • Oskus end kõrvalistel asjadel mitte häirida lasta • Oskus kordamööda rääkida • Oskus teistega suheldes rahulikuks jääda • Oskus oma käitumise eest vastutada • Oskus teistele head teha Ellioti sõnul aitavad sotsiaalsed oskused õppimisele palju kaasa, „Sotsiaalsed oskused ei tee last targaks, vaid muudavad ta õppimisele vastuvõtlikumaks,“ selgitas ta. Põhjus on üsna lihtne: kui õpetada lastele järjepidevalt koostööd ja enesekontrolli, jääb kiusajaid vähemaks ning õppimiseks on aega rohkem. Allikas: msnbc.com