Category

Koolikiusamine

Category

Ülekaalulisus ohustab enam teismelisi tüdrukuid

Seda, mil määral ülekaalulisus tervist ohustab, on palju uuritud. USA teadlaste uuringust selgub nüüd, et rasvumine mõjutab rohkem teismelisi tüdrukuid kui poisse, suurendades vererõhu kõrgenemise tõenäosust. Hüpertensioon juba noores eas kõrgendab aga märgatavalt südamehaiguste ja infarkti riski hilisemas elus. 1700 teismelise, vanuses 13–17 eluaastat, vererõhku ja kehamassiindeksi (KMI) mõõdeti koolis korraliste tervisekontrollide käigus. Selgus, et tüdrukutel oli poistega võrreldes kolm korda suurem risk liiga kõrgeks vererõhuks. Kõrge vererõhk on lisakoormuseks südamele ning kahjustab veresooni, kiirendades oluliselt veresoonte lubjastumist. Tagajärjeks võivad muuhulgas olla nii südameinfarkt kui ajuinsult. Uurimusest selgus, et rasvunud poistel oli 3,5 korda suurem ja rasvunud tüdrukutel 9 korda suurem tõenäosus kõrgenenud süstoolse vererõhu tekkeks, võrreldes nende normaalkaalus eakaaslastega. Tüdrukute ligi kolm korda suuremat riski võib selgitada väiksema füüsilise aktiivsusega. Nimelt harrastasid uuringus osalenud tütarlapsed 50–60% vähem kehalisi tegevusi kui vaatluse all olnud poisid. Uurimuse juhi dr Rudy Ortize sõnul on selge, et kõrge vererõhu ja kehamassiindeksiga noortel on…

Koolivägivallast ei tohi mööda vaadata

Kooliskäimine peaks iga lapse jaoks olema motiveeriv, huvitav ja tore. Uute teadmiste kõrval mängivad mõnusa õpikeskkonna juures rolli inimesed, kes kooliga seotud – õpetajad ja õpilased. Täpselt nagu täiskasvanute enesetundes mängivad rolli suhted töökaaslastega, on ka lapse elus väga tähtsal kohal läbisaamine teda ümbritsevate inimestega. Kahjuks teab pea iga kooliskäinud inimene, et ikka leidub lapsi, keda vähem või rohkem kiusatakse. Koolivägivald jääb sageli peitu Koolivägivalda ei suudeta või ei taheta sageli näha. Enamus kiusamisjuhtudest toimub täiskasvanute selja taga ja ohver ei kipu alati oma üleelamistest rääkima. On siis põhjuseks ähvardused, häbi või lausa iseäralik süütunne. Samuti võib olla, et lapsed ei taha panna vanemaid muretsema või kardavad koduste reaktsiooni. Kui mõni vägivallajuhtum avalikuks tuleb, siis peetakse seda sageli pisitüliks, mida ikka laste vahel ette tuleb. Osa koole ei taha tunnistada koolikiusamise esinemist oma koolis ja paljusid juhtumeid on keeruline tõestada/lahendada osaliste vasturääkiva jutu tõttu. Miks kiusatakse? Kiusamise põhjused on ääretult…