Category

Küberkiusamine

Category

Õpeta laps targalt internetis surfama

Et lapsed internetis targalt tegutseksid, peaksid nii lapsevanemad kui ka kool panustama laste harimisse internetiturvalisuse alal. Nii tuleks paika panna kindlad reeglid, nagu n-ö reaalses maailmaski – mis on sobiv ja mis mitte, leiab Londonis haridustehnoloogia messil BETT ettekandega esinenud David Miles. Family Online Safety Insitute (FOSI) projektijuht David Miles tõdes, et sotsiaalmeedia ja anonüümsus internetis on noortele arvutis käitumise reeglite õpetamisel tõeliseks väljakutseks. “Nii nagu oma lastega tuleb õigel ajal rääkida seksist, tuleb samalaadne arutelu maha pidada ka internetiturvalisuse teemal. Tuleb rääkida, mis on arvutis sobiv ja mis mitte.” Miles rõhutas, et riigid saavad internetiturvalisuse alal teha koostööd, kuna viis, kuidas noored üle maailma internetti kasutavad, on väga sarnane. Kindlad reeglid Üks võimalus, kuidas alaealisi ebasobivatest veebilehtedest eemale hoida, on osade lehekülgede tsenseerimine. Samas tõdes Miles, et lapsevanematena oleme me laste elud nii ära planeerinud, et ei ole ime, kui nad internetis riske võtavad ja neile mitte mõeldud lehekülgi…

18 nõuannet, kuidas ennetada küberkiusamist

Vanemad, lapsed ja kooli juhtkond peaksid tegema koostööd, peatamaks või ennetamaks küberkiusamist. Mõned praktilised nõuanded, kuidas seda teha. Mida vanemad saavad teha? 1. Hoia arvutit üldruumides. Ära luba arvutit laste magamistubadesse. Jälgi, milliseid lehekülgi nad kasutavad. 2. Õpi kasutama erinevaid sotsiaalvõrgustikke. Tutvu Facebook’i, My Space ‘i, Rate.ee ja Twitteriga. Uuri, kas laps näitaks sulle nende profiili andmeid. 3. Rääkige ja arutlege lastega regulaarselt internetis peituvatest ohtudest. Sisendage, et nad võivad alati tulla ja oma probleemidest teile rääkida. Isegi juhul, kui see on sobimatu, ärritav või ohtlik. 4. Looge usalduslik suhe oma lastega. Seadke piirid, selgitage oma põhimõtteid ning arutage läbi reeglid ohutuks interneti kasutamiseks. Veelgi parem, pange need reeglid koos paika, siis on nad altimad neid täitma. 5. Selgitage lapsele, et ta ei vastaks mitte ühelegi ähvardusele ega kommentaarile avalikult. Ära kustuta mitte ühtegi sõnumit. Selle asemel kogu kokku kõik sõnumid, e-maili aadressid ja avatari informatsioon küberkiusaja kohta. Sul läheb…

Koolivägivallast ei tohi mööda vaadata

Kooliskäimine peaks iga lapse jaoks olema motiveeriv, huvitav ja tore. Uute teadmiste kõrval mängivad mõnusa õpikeskkonna juures rolli inimesed, kes kooliga seotud – õpetajad ja õpilased. Täpselt nagu täiskasvanute enesetundes mängivad rolli suhted töökaaslastega, on ka lapse elus väga tähtsal kohal läbisaamine teda ümbritsevate inimestega. Kahjuks teab pea iga kooliskäinud inimene, et ikka leidub lapsi, keda vähem või rohkem kiusatakse. Koolivägivald jääb sageli peitu Koolivägivalda ei suudeta või ei taheta sageli näha. Enamus kiusamisjuhtudest toimub täiskasvanute selja taga ja ohver ei kipu alati oma üleelamistest rääkima. On siis põhjuseks ähvardused, häbi või lausa iseäralik süütunne. Samuti võib olla, et lapsed ei taha panna vanemaid muretsema või kardavad koduste reaktsiooni. Kui mõni vägivallajuhtum avalikuks tuleb, siis peetakse seda sageli pisitüliks, mida ikka laste vahel ette tuleb. Osa koole ei taha tunnistada koolikiusamise esinemist oma koolis ja paljusid juhtumeid on keeruline tõestada/lahendada osaliste vasturääkiva jutu tõttu. Miks kiusatakse? Kiusamise põhjused on ääretult…